GALLERY

  
   ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਡੇਲੀ ਨਿਓੁਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਪਲੀਮੈਟਟੀਮ ਮਾਲਵਾ ਦਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓੁਹਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ । ਟੀਮ ਮਾਲਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ .ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES  Advertisements