GALLERY

  
   ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਡੇਲੀ ਨਿਓੁਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਪਲੀਮੈਟਵਾਹੇਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੱਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਮਾਲਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਭਰਾਵਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦੀ ਅੇਟਰੀ ਹੋਈ.ਮਾਲਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ.ਤੁਹਾਡੀਆ ਓੁਮੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਖਰਾ ਓੁਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਾਗੇ..ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 9041158057
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES  Advertisements